Welcome Guest [Log In] [Register]
Đang tải cng cụ tm kiếm...
ALBUM ĐƯỢC ĐỀ CỬ:

NỘI QUY CU LẠC BỘ TIU-SO VIỆT NAM
Quy định khi viết bi
HƯỚNG DẪN 4RUM FANPAGE DIỄN ĐN
- Hướng dẫn post nhạc ln diễn đn
- Hướng dẫn post video từ youtube
- Hướng dẫn up ảnh ln diễn đn
- Hướng dẫn chỉnh sửa profile
Lin kết:
-Lm bằng t rẻ nhất VN: hocbangoto.net
-Tư vấn & hỗ trợ đầu tư ti chnh: babfx.com
Đang cập nhật bi viết mới, bạn chờ cht nh...
Nếu đợi lu hy xem bi viết mới TẠI ĐY
Cho mừng bạn đ đến với cu lạc bộ tiu, so Việt Nam
Ở đy, cc bạn c thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về cc kỹ thuật chơi so, tiu v cc loại nhạc cụ khc với thnh vin trong cả nước.
Bạn cn c thể tham gia cc buổi offline th vị, gip bạn hiểu r v thm yu thch loại nhạc cụ phổ biến ny
Nếu chưa tạo ti khoản, hy ĐĂNG K để c thể sử dụng đầy đủ cc chức năng của diễn đn:
Posted Image

Nếu qun mật khẩu bạn click VO ĐY, mật khẩu sẽ gửi vo email của bạn

Nếu bạn đ c ti khoản, hy đăng nhập vo ti khoản của mnh!

Username:   Password:
Add Reply
  • Pages:
  • 1
  • 3
Xin cảm m bi Đồng thoại của tống hứa
Topic Started: 31/12/2011 - 02:16 pm (41,320 Views)
convet211
No Avatar
Trung sĩ
Bc no cho em cảm m bi đồng thoại đc k ạ ( phiền bc viết tn nốt gim em lun >-<o[ >-<o[ >-<o[ ), cảm ơn nhiều
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Huy Hiệu KT
No Avatar
Thượng tướng
sặc

Đồng Thoại Quang Lương bc ạh

Tong Hua l tn dịch ra tiếng Việt phin m

Đ FA MI FA Đ,Đ FA MI FA Đ

Đ FA MI FA,FA FA R R Đ Đ

Đ FA MI FA Đ,Đ LA SON SON FA

Đ FA MI FA R,R R FA R2 Đ

SON SON SIB SIB LA LA,LA LA MI SON FA FA MI FA

FA MI FA SIB,R Đ2 SIB LA SON

SON SON SIB SIB LA LA,LA LA R R Đ R MI2

FA2 FA FA R,R2 R2 Đ2 Đ2 Đ2

ĐK:

Đ Đ2 SIB LA,LA SIB LA,LA SIB LA SIB LA SON FA

FA LA Đ2 R2,R2 R2 Đ2 SON SON SIB LA

FA LA Đ2 R2,R2 R2 Đ2 SON SON SIB LA SIB LA SON FA

SON LA R,R FA FA MI FA

MNH ĐANG NET,NHỚ SƠ SƠ NN CHP

C JI SAI XT THNG CẢM NHA BẠN
Edited by Huy Hiệu KT, 01/01/2012 - 12:50 pm.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ngoisaoxanh
No Avatar
Thượng u
Đồng thoại (Tong Hua)

Đoạn 1:
Do Fa Mi Fa Do Do Fa Mi Fa Do
Do Fa Mi Fa Fa Fa Re Re Do
Do Fa Mi Fa Do Do La Sol Sol Fa
Do Fa Mi Fa Re Re Re Fa Re Do
Sol Sol Sib Sib La La La La Mi Sol Fa Fa Mi Fa
Fa Mi Fa Sib Do Do Sib La Sol
Sol Sol Sib Sib La La La La Fa Mi Re Mi Fa
Fa Sol Fa Re Re Re Do Do Do
Do Do Sib La La Sib La
La Sib La Sib La Sol Fa
Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Sib La
Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Sib La Sib La Sol Fa
Sol La Re Re Fa Fa Mi Fa

Đoạn 2:
Sol Sol Sib Sib La La La La Mi Sol Fa Fa Mi Fa
Fa Mi Fa Si Do Do Sib La Sol
Sol Sol Sib Sib La La La La Fa Mi Re Mi Fa
Fa Sol Fa Re Re Re Do Do Do
Do Do Sib La La Sib La
La Sib La Sib La Sol Fa
Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Sib La
Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Sib La Sib La Sol Fa
Sol La Re Re Fa Fa Mi Fa

Đoạn 3:
Re Re Do Sib Sib Do Sib
Sib Do Sib Do Sib La Sol
Sol Sib Re Mi Mi Mi Re La La Do Sib
Sol Sib Re Mi Mi Mi Re La La Do Sib Do Sib La Sol
La Sib Mi Mi Sol Sol La Sol
La Sib Mi Mi Sol Sol Fa Sol
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ngoisaoxanh
No Avatar
Thượng u
Xin lỗi bạn. ở 2 cu cuối mnh nhầm. Phải l La Si Mi Mi Sol Sol La Sol / La Si Mi Mi Sol Sol Fa# Sol./. Note Fa# bạn dng so 10 lỗ mở ngn t tay cầm pha trn về pha lỗ thổi l ra thi. Chc bạn thnh cng.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyền Choắt iTV
Member Avatar
Trung tướng
Bạn chủ topic nn tìm kím trươc khi hỏi nhé
Kảm m+sheet bài này có lu r̀i
MOD xóa topic này đi,tránh gy loãng 4r
Thn !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ngoisaoxanh
No Avatar
Thượng u
Sao bạn Tuyền Choắt iTV cứ spam mi vậy ? Mnh thấy bạn với l người gy long 4r. C nhiều người mới tham gia nn c thể họ chưa biết. Nếu sai với quy định của diễn đn th BQT sẽ nhắc nhở chứ bạn đu cần phải lm thay cng việc của BQT. Mnh hy vọng bạn sẽ rt kinh nghiệm trong những lần sau !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyền Choắt iTV
Member Avatar
Trung tướng
Mình k phải BQT nhưng trach nhịm của member giup đỡ nhăc nhở nhau
Mình k giám chăc bạn v tình hay ć tình , nhưng bạn đừng bảo mình là spam,đọc lại cac comment của mình xem ṇi dung của mình là spam hay k nhé
mình chỉ nhăc nhở bạn như th́ thi,kòn típ thu hay k là ở bạn

thn !

p/s:
bac MOD đọc comment Này tkì xóa giup mình,mình k spam
Thn !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Huy Hiệu KT
No Avatar
Thượng tướng
Tuyền Choắt iTV
31/12/2011 - 04:46 pm
Bạn chủ topic nn tm kiếm trươc khi hỏi nh
Kảm m+sheet bi ny c lu rồi
MOD xa topic ny đi,trnh gy long 4r
Thn !
d l nhắc nhỡ nhưng cũng phải cho sheet

ai cũng comment như bc th c ngy ci 4r của mnh chả cn mem no thm vo

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hinoiri
No Avatar
Liệt sỹ
Đoạn 3 phải vầy mới đng bạn :

Re Re Do Si Si Do Si
Si Do Si Do Si La Sol
Sol Si Re Mi Mi Mi Re La La Do Si
Sol Si Re Mi Mi Mi Re La La Do Si Do Si La Sol
La Si Mi Mi Sol Sol Fa# Sol
La Si Mi Mi Sol Sol Fa# Sol

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Nng Dn
Member Avatar
Thượng tướng
Tíng Vịt của bác Tuỳn Choắt vừa sai ngữ vừa sai cả pháp . Sao em chả có míng thịn cảm nào với bác =)) cứ th́y bác comment là em dường như chả mún đọc cái gì trong topic đó nữa :)) . Trình đ̣ Spam của bác chắc Đng Dương khng có người thứ 2 .
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyền Choắt iTV
Member Avatar
Trung tướng
thoaipn
31/12/2011 - 09:08 pm
Ti07ng Vi01t cu05a ba07c Tuy06n Cho0007t v0606a sai ng0609 v0606a sai ca05 pha07p . Sao em cha05 co07 mi07ng thi01n ca05m na06o v0107i ba07c =)) c0607 th0907y ba07c comment la06 em d060106ng nh06 cha05 mu0007n 04o01c ca07i gi06 trong topic 04o07 n0609a :)) . Tri06nh 040001 Spam cu05a ba07c ch0007c 0300ng D0601ng kh00ng co07 ng060106i th0607 2 .
Ba07c c0607 nh0107 comment na06y cu05a ba07c
04u06a ch0607 nh0007c nh0105 x09y d0601ng 4r co06n thi07c yk
V09ng em tri06nh 040001 ng0609 pha07p ke07m nn vi07t co06n nh0906m, mo01i ng060106i hi05u la06 04c
Co06n ba07c la06 MOD Ma06 phun ra l0106i comment na06y thi06 em 04u05 hi05u ba07c la06 ntn r0006i
Ba07c ta06i,ba07c gio05i
:D
Va06 0409y kh00ng pha05i n01i tranh ka09i, ba07c 04o01c xong comment thi06 xo07a cm ku05a mi06nh 04i

P/S:
MOD nh06 a thoai k hi05u 04o01c n0001i quy k ma06 k xo07a tki06 mi06nh ...che01p th00ng ka05m cho nh0609ng MOD ki05u nh06ng bac v0901y
- Nh0107 04o01c xong r0006i xo07a comment ku05a mi06nh 04i, k co07 ng060106i la01i ba05o spam
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Huy Hiệu KT
No Avatar
Thượng tướng
thoaipn
31/12/2011 - 09:08 pm
Tiếng Việt của bc Tuyền Choắt vừa sai ngữ vừa sai cả php . Sao em chả c miếng thiện cảm no với bc =)) cứ thấy bc comment l em dường như chả muốn đọc ci g trong topic đ nữa :)) . Trnh độ Spam của bc chắc Đng Dương khng c người thứ 2 .
anh ni chuẩn ko cần chỉnh..............

[()] [()] [()] [()]

thẳng thắn :D

>-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Huy Hiệu KT
No Avatar
Thượng tướng
Tuyền Choắt iTV
31/12/2011 - 09:35 pm
thoaipn
31/12/2011 - 09:08 pm
Ti07ng Vi01t cu05a ba07c Tuy06n Cho0007t v0606a sai ng0609 v0606a sai ca05 pha07p . Sao em cha05 co07 mi07ng thi01n ca05m na06o v0107i ba07c =)) c0607 th0907y ba07c comment la06 em d060106ng nh06 cha05 mu0007n 04o01c ca07i gi06 trong topic 04o07 n0609a :)) . Tri06nh 040001 Spam cu05a ba07c ch0007c 0300ng D0601ng kh00ng co07 ng060106i th0607 2 .
Ba07c c0607 nh0107 comment na06y cu05a ba07c
04u06a ch0607 nh0007c nh0105 x09y d0601ng 4r co06n thi07c yk
V09ng em tri06nh 040001 ng0609 pha07p ke07m nn vi07t co06n nh0906m, mo01i ng060106i hi05u la06 04c
Co06n ba07c la06 MOD Ma06 phun ra l0106i comment na06y thi06 em 04u05 hi05u ba07c la06 ntn r0006i
Ba07c ta06i,ba07c gio05i
:D
Va06 0409y kh00ng pha05i n01i tranh ka09i, ba07c 04o01c xong comment thi06 xo07a cm ku05a mi06nh 04i

P/S:
MOD nh06 a thoai k hi05u 04o01c n0001i quy k ma06 k xo07a tki06 mi06nh ...che01p th00ng ka05m cho nh0609ng MOD ki05u nh06ng bac v0901y
- Nh0107 04o01c xong r0006i xo07a comment ku05a mi06nh 04i, k co07 ng060106i la01i ba05o spam
viết ci ji thế nầy

anh Thoại ni đng ri....spam số 1 ko ai = >-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
vanlam_bn
Member Avatar
Trung tướng
Sự tḥt ḿt lòng.nhưng mà ṽn phaj nói sự tḥt thi.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NamTa
Member Avatar
Nam T
Tuyền Choắt iTV
31/12/2011 - 09:35 pm
thoaipn
31/12/2011 - 09:08 pm
Ti07ng Vi01t cu05a ba07c Tuy06n Cho0007t v0606a sai ng0609 v0606a sai ca05 pha07p . Sao em cha05 co07 mi07ng thi01n ca05m na06o v0107i ba07c =)) c0607 th0907y ba07c comment la06 em d060106ng nh06 cha05 mu0007n 04o01c ca07i gi06 trong topic 04o07 n0609a :)) . Tri06nh 040001 Spam cu05a ba07c ch0007c 0300ng D0601ng kh00ng co07 ng060106i th0607 2 .
Ba07c c0607 nh0107 comment na06y cu05a ba07c
04u06a ch0607 nh0007c nh0105 x09y d0601ng 4r co06n thi07c yk
V09ng em tri06nh 040001 ng0609 pha07p ke07m nn vi07t co06n nh0906m, mo01i ng060106i hi05u la06 04c
Co06n ba07c la06 MOD Ma06 phun ra l0106i comment na06y thi06 em 04u05 hi05u ba07c la06 ntn r0006i
Ba07c ta06i,ba07c gio05i
:D
Va06 0409y kh00ng pha05i n01i tranh ka09i, ba07c 04o01c xong comment thi06 xo07a cm ku05a mi06nh 04i

P/S:
MOD nh06 a thoai k hi05u 04o01c n0001i quy k ma06 k xo07a tki06 mi06nh ...che01p th00ng ka05m cho nh0609ng MOD ki05u nh06ng bac v0901y
- Nh0107 04o01c xong r0006i xo07a comment ku05a mi06nh 04i, k co07 ng060106i la01i ba05o spam
mnh khng sờ pam %<> %<> %<>
Xun nở, Xun tn, bao nghĩa bạc
Thiền ngồi, Thiền đứng, đại thung dung
Bao kiếp tạo sầu, bao tạo tc
Đắc Tm , tm đắc, đắc kỳ trung

Hạ đến hạ bay, xun hạ thắm
Đại thiền đại tr, Đại thừa dng
Thu l, thu vng, thu đậm ấm
Ngời ngời Tnh thực, Tnh ngời trong

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
NamTa
Member Avatar
Nam T
Tuyền Choắt iTV
31/12/2011 - 07:06 pm
Mnh k phải BQT nhưng trach nhiệm của member giup đỡ nhăc nhở nhau
Mnh k gim chăc bạn v tnh hay cố tnh , nhưng bạn đừng bảo mnh l spam,đọc lại cac comment của mnh xem nội dung của mnh l spam hay k nh
mnh chỉ nhăc nhở bạn như thế thi,kn tiếp thu hay k l ở bạn

thn !

p/s:
bac MOD đọc comment Ny tk xa giup mnh,mnh k spam
Thn !
tn ny m lm MOD th 4r sẽ loạn ln mất <a>: <a>: <a>:
Xun nở, Xun tn, bao nghĩa bạc
Thiền ngồi, Thiền đứng, đại thung dung
Bao kiếp tạo sầu, bao tạo tc
Đắc Tm , tm đắc, đắc kỳ trung

Hạ đến hạ bay, xun hạ thắm
Đại thiền đại tr, Đại thừa dng
Thu l, thu vng, thu đậm ấm
Ngời ngời Tnh thực, Tnh ngời trong

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Huy Hiệu KT
No Avatar
Thượng tướng
hinoiri
31/12/2011 - 09:02 pm
Đoạn 3 phải vầy mới đng bạn :

Re Re Do Si Si Do Si
Si Do Si Do Si La Sol
Sol Si Re Mi Mi Mi Re La La Do Si
Sol Si Re Mi Mi Mi Re La La Do Si Do Si La Sol
La Si Mi Mi Sol Sol Fa# Sol
La Si Mi Mi Sol Sol Fa# Sol

đoạn nầy bị dịch ln 1/2 cung ri
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyền Choắt iTV
Member Avatar
Trung tướng
Minh Song
31/12/2011 - 10:18 pm
Tuyền Choắt iTV
31/12/2011 - 09:35 pm
thoaipn
31/12/2011 - 09:08 pm
Ti07ng Vi01t cu05a ba07c Tuy06n Cho0007t v0606a sai ng0609 v0606a sai ca05 pha07p . Sao em cha05 co07 mi07ng thi01n ca05m na06o v0107i ba07c =)) c0607 th0907y ba07c comment la06 em d060106ng nh06 cha05 mu0007n 04o01c ca07i gi06 trong topic 04o07 n0609a :)) . Tri06nh 040001 Spam cu05a ba07c ch0007c 0300ng D0601ng kh00ng co07 ng060106i th0607 2 .
Ba07c c0607 nh0107 comment na06y cu05a ba07c
04u06a ch0607 nh0007c nh0105 x09y d0601ng 4r co06n thi07c yk
V09ng em tri06nh 040001 ng0609 pha07p ke07m nn vi07t co06n nh0906m, mo01i ng060106i hi05u la06 04c
Co06n ba07c la06 MOD Ma06 phun ra l0106i comment na06y thi06 em 04u05 hi05u ba07c la06 ntn r0006i
Ba07c ta06i,ba07c gio05i
:D
Va06 0409y kh00ng pha05i n01i tranh ka09i, ba07c 04o01c xong comment thi06 xo07a cm ku05a mi06nh 04i

P/S:
MOD nh06 a thoai k hi05u 04o01c n0001i quy k ma06 k xo07a tki06 mi06nh ...che01p th00ng ka05m cho nh0609ng MOD ki05u nh06ng bac v0901y
- Nh0107 04o01c xong r0006i xo07a comment ku05a mi06nh 04i, k co07 ng060106i la01i ba05o spam
viết ci ji thế nầy

anh Thoại ni đng ri....spam số 1 ko ai = >-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[ >-<o[
đy khng phải nơi để tranh ci bạn k
Cn bc MOD kia mnh đủ biết rồi
Hi vi Luyện cho bc
=))
Cn ci nội dung trn chắc my mnh c vấn đề n m ha chữ

MOD xa gip mấy comment của mnh trong topic ny
Thế l ok
@thoai: Mod g m cn k biết quản l = MEM của 4r khc
=)) vi thoại
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Nng Dn
Member Avatar
Thượng tướng
Bác làm ADM ̉ chụt iTV - Bác nói cho em bít đìu kịn c̀n và đủ của " quản lý " là gì em nghe ???
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Tuyền Choắt iTV
Member Avatar
Trung tướng
thoaipn
01/01/2012 - 02:13 pm
Bc lm ADM ổ chuột iTV - Bc ni cho em biết điều kiện cần v đủ của " quản l " l g em nghe ???
t nhất l xa những bi comment m k đng chủ đề
V dụ như MOD..đy k phải nơi để tranh ci
Xa comment của mnh đi, v bạn xem lại chnh mnh đi, ci năng lực bạn lm cn ... cũng thng cảm =))

mnh viết lại xa cc comment của mnh trong topic ny đi
Mnh sẽ k vo đy comment m tranh vi vs bạn, tốn calo lắm
:maj:
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Yu cầu bản nhạc (hoặc cảm m) · Next Topic »
Add Reply
  • Pages:
  • 1
  • 3


Xem tốt nhất trn cc trnh duyệt: Oprera, Mozilla Firefox, Google Chrome ở độ phn giải 1024 x 768 pixels.